Het Nieuwe Nederland

Wij WILLEM, bij de Gratie Gods,

Posted in 1 by Steven on 16 juni 2009

Aan alle de genen die deze zullen zien, salut!

{heel stuk over hoe het ontstaan van de nieuwe grondwet nogal wat voeten in de aarde had}

Grondwet 1815Wij zullen onverwijld de maatregelen nemen die tot het in werking brengen der grondwet vereischt worden en vooral door eene spoedige bijeenroeping der beide kamers, de Staten Generaal in de gelegenheid stellen om gezamenlijk met Ons de wetgevende magt uitteoefenen. De eed dien Wij aldaar zullen uitspreken staat ons sedert lang gegriffeld in het harte. Nimmer hebben Wij eene andere bedoeling gehad, nimmer kunnen Wij eene andere bedoeling hebben dan het bevorderen der algemeene welvaart en het beschermen der algemeene en bijzondere vrijheid en der regten van alle Onze onderdanen.

Gezind om zelve de maatschappelijke instellingen te eerbiedigen welke die treffelijk panden waarborgen, verwachten en vorderen Wij denzelfden eerbied van alle de inwoners dezer landen; en hij, die zich voortaan veroorloven mogt door daden of geschriften de gevoelens van onderwerping, verkleefdheid en trouw, die elk burger aan de grondwet verschuldigd is, tegen te gaan of aan het wankelen te brengen, zal zich zelven het leed te wijten hebben, dat voor hem, uit de strenge toepassing der wetten op zulke overtredingen gesteld, volgen zal.

Maar verre van Ons de gedachte, dat de toepassing dier wetten nu of immer noodzakelijk worden kan. Deze dag, die alle onzekerheid doet ophouden, moet tevens een einde maken aan alle ongerustheid, aan alle verdeeldheden. De Nederlanders zullen de weldaden niet miskennen die de algoede Voorzienigheid hun aanbiedt. De stem der driften zal weldra zwijgen voor het koele oordeel dat dezen landaard eigen is. En allen zullen deelen in de overtuiging, dat het nationaal geluk, waarvan de grondslagen gelegd zijn, niet anders kan worden voltooid of bevestigd, dan door onderlinge welwillendheid en een onwrikbaar vertrouwen op den Souverein, die hun allen gelijkelijk genegen is, en die zijn geheel bestaan toewijdt aan hunnen voorspoed en aan hunnen roem.

In ’s Gravenhage, ter ALGEMENE ‘S LANDS-DRUKKERIJ, Augustus 1815.

Advertenties

Hyperrationalisme & what to do about it

Posted in 1 by Steven on 12 februari 2009

filorant1Ik kreeg het weer eens op mijn heupen vanavond; ik moest even wat kwijt over het issue van rationalisme en het vaak aanwezige overschot ervan. Omdat ik in een sociale omgeving als Twitter altijd lekker kan schrijven, maar niet andermans timeline (ongewenst) wilde volprakken met mijn gemijmer, heb ik er even een spreadsheet voor geopend op docs.google.com; dit heeft als voordeel dat je meteen jan&alleman kunt uitnodigen om mee te praten.

Zo gezegd zo gedaan: op http://twurl.nl/7p1chu kun je het resultaat bekijken. Hieronder staat mijn kolom aan ‘tweets’ daaruit, dus zonder het commentaar van o.a. @JoanHorsForth en @filosoof dat erg leuk was om er real-time bij te hebben. Hebben we meteen een nieuwe vorm van collectief schrijversschap ontwikkeld? Ik ga het zeker nog eens gebruiken denk ik. Ik heb de formatting en de tekst her en der aangepast om het beter leesbaar te maken als een blogpost.

Here goes: De Filosofische Rant Test #1

Ik zat net weer eens een stuk te kijken van The Trap, een documentaire van Adam Curtis over dingen als vrijheid, rationalisme… Dat is al langer een aandachtspunt voor mij, het hele issue van rationaliteit als de beste manier van nadenken. Je komt het wel vaker tegen in taalgebruik, zo van “dat is niet rationeel, om zo te reageren”, alsof rationaliteit een soort functionele of morele meetlat is.

Het lijkt er dus op dat rationaliteit 1 van de *2* manieren is van cognitief functioneren, het is onderdeel van een dichotomie; waarbij het complement intuitief cognitief functioneren is; technisch gezien ratio=lokaal, intuitie=nonlokaal. Wat als twee-eenheid op zich weer heel leuk te mappen valt op linker- en rechterhersenhelft, en, waarbij het logisch lijkt, onder ander door mensen als Jill Bolte Taylor (check haar TED video en beter nog haar Soul Series interview met Oprah) dat ‘teveel nadenken’, ‘teveel in je ego zitten’ direct te maken heeft met de rationele functionaliteit van de linkerhersenhelft; zij weet dat uit persoonlijke ervaring.

(more…)

@kruithoph over Geld en 2012 in de Volvo

Posted in 1 by Steven on 21 december 2008
De Nieuwlanden in Wageningen.

Waar we naar op weg waren: De Nieuwlanden in Wageningen.

Transcriptie van een blaatverhaal opgenomen gisteren in de Volvo V50 van @petrah, met @nomiem gezellig op de achterbank. We waren op weg naar Wageningen voor een lezing van Rinus (die misschien maar eens op Twitter moest, hehe). Voor de leesbaarheid verlost van wat overvloedig ge-ehm mijnerzijds :-)

@nomiem: …dat is trouwens volgens mij ook een traject van meerdere levens, voor dat je echt, eh, al die niveaus gehad hebt.

@petrah: Ja.

@kruithoph: Ja maar 2012 is daar toch wel een interessante mijlpaal in. 

@nomiem: Ja d’r zijn er een heleboel die zeggen dat we de dag vóór 2012, dat we daar nu zijn.

@petrah: Ik denk dat het begin allang bezig is ja.

@kruithoph: Ja. Hoe ik er naar kijk is als volgt: het hele geldsysteem waar we in zitten kun je zien als een blessing in disguise. Als een aan de ene kant als een heel erg verstikkend systeem, met het heel erg rijk laten draaien van egoïsme en dat soort dingen; het is tegelijkertijd echter ook een soort van internet, een soort van platform waar nu de hele wereld op is aangesloten, en wat een hele sterke interface heeft naar, eigenlijk alles :-)

In ieder geval naar heel veel relevante dingen, zoals werk, familie, psychologie, emoties over schaarste en afgescheidenheid enzovoorts. Dus als we daar nu een draai aan geven, als we iets verlichts doen met geld, namelijk het gebruiken als een ding waarmee we hoop & angst kunnen ontstijgen, dan kan het in een keer heel snel gaan. Dan kan het werken als een hele snelle bewustzijnskatalysator.

En dat zie ik dus wel gebeuren de komende vier jaar, en daarom zie ik dus ook wel de mogelijkheid van dat alhoewel het nu nog allemaal ver van ons bed lijkt, er een aantal grote stappen gebeuren in de komende vier jaar die het steeds plausibeler maken dat we inderdaad een tijdperk aan het afsluiten zijn richting 2012. Een voorbereidend tijdperk naar het ontstegen hebben van hoop & angst en in een volgende fase leven van bewustzijn.

En dat is toch echt wel, ik bedoel die Wilcock, die maakt het, da’s echt te gek hoor, die maakt het zo plausibel. Met al die bronnen die hij bij elkaar schraapt en, nou dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat werk van hem, die boeken die hij op z’n site heeft staan, gratis, al tien jaar of zo, die zijn echt de bom gewoon.  (zie http://tinyurl.com/dwbooks)

Ik moest vanochtend nog denken aan Ken Wilber, in verband met waar we nu heen gaan, met Rinus. Over dat, weet je, die heeft dan een soort van systeem, een soort van topologie van bewustzijn van je hebt lijnen, quadranten, dat soort dingen; ehm, zo zijn er heel veel van die topologieën, ook bij Freud en bij Jung en noem ze allemaal maar op. Weet je, van die systeempjes die bij managementboeken dan gecopyright worden van “je hebt zo’n schema, en dan heb je zo’n paal,”

@nomiem: Ja.

@kruithoph: Wat Wilcock beschrijft is iets vergelijkbaars, maar dan een systeem dat door heel veel verschillende oude beschavingen op dezelfde manier wordt benaderd. En wat dus een hele goeie kandidaat is voor een inclusief, allesomvattend, en zeer elegant beschrijvend systeem van hoe de werkelijkheid eigenlijk in elkaar zit, vergelijkbaar met snarentheorieen, quantumfysica en dat soort dingen. En tegelijkertijd nauwverbonden met dingen als het chakrasysteem, subtiele energieën en allerlei psychologica die daarmee samenhangt van bijvoorbeeld seks, overleving, libido, communicatie; al die kwaliteiten die daarbij horen.

En het is dus heel gaaf om te zien dat er zo’n soort van topologie bestaat, zo’n conceptueel begrijpbaar systeem, dat ook nog eens een keer echt *waar* is, weetjewel? Omdat het kennelijk de basis is van hoe deze hele Game in elkaar zit. Van hoe DNA werkt, van hoe planeten werken, van hoe bewustzijn werkt en ga zo maar door.

Wat ik dan dus spannend vind is dat het ook nog eens heel mooi te verbinden is aan dit huidige tijdsgewricht, van vlak voor 2012 zitten, en dat het ook heel mooi in het verlengde te leggen valt van Web 2.0; van wat dat eigenlijk inhoudt en wat we daar nu eigenlijk mee kunnen. Hoe we dat verder kunnen ontwikkelen enzo.

@nomiem: Ja, ja dat is daar dan wel weer leuk aan, dat het niet alleen maar theorie is.

Spinoza is helemaal de bom weetschje

Posted in 1 by Steven on 17 december 2008

Lieve Blog,

Waar moet ik beginnen!

Gisteravond zat ik in het Paard (van Troje) in Den Haag, bij een zogenaamde Spinoza-lezing van Henkjan Honing, over muzikale perceptie. Hierbij ging het totaal niet over Spinoza, Spinoza werd slechts als hippe brand-image (inclusief hippe brand-image koptelefoon) gebruikt; desondanks zat ik naast een leuke oudere meneer die gekomen was in de hoop iets over Spinoza te horen. Terwijl zijn buurman zich stevig ergerde aan de hippe discomuziek die voorafgaande aan de lezing werd gedraaid, raakten we leuk aan de praat over (de van oorsprong o.a. Spaanse Portugese Jood) Spinoza die net als veel van zijn tijdsgenoten (Descartes enzo) een veilige, vrije en ruimdenkende haven genoot in Nederland.

Het deed me denken dat het wel eens tijd is om het filosofisch debat in ons land naar een niveautje hoger te trekken. Het contrast tussen de discussie die ik daar even met die meneer had, over hoe Spinoza een van de grondleggers was van de Verlichting, over hoe Nederlanders in het algemeen een hoop mooie dingen gedaan hebben qua het creeren van sociale synergie enerzijds, en de ontzettend domme “nou ik snap er ook geen reet van hoor” presentatie van de Spinoza-avond anderszijds, daar in het Paard, was weer eens schrijnend. De mensen in het land lezen ook wel eens een boek ja! Dit mens in het land heeft de laatste jaren zelfs ontzettend veel op internet gelezen en gezien, en het wordt eens tijd om daar meer over te delen samen.

DUS. Met alle respect voor Christiaan van ’t Hof van het Rathenau instituut overigens, die deze avonden presenteert; hij speelt deze rol goed en naar ik aanneem vanuit een oprecht gevoel van dienstbaarheid, maar het is werkelijk onuitstaanbaar. Het is dezelfde houding die al langer wordt aangemeten door TV presentatoren als Dolf Jansen: zich op grappige wijze solidair verklaren aan  een ontzettend stom, totaal niet ontwikkeld publiek (ervan uitgaande dat zoiets zou bestaan), waarbij elke vraag gesteld wordt vanuit een houding van “o leg eens uit dan, wij snappen er helemaal niks van, haha, ik ben ook maar een domme lul”. Het is misschien een poging om ‘iedereen erbij te betrekken’ (ook alle domme lullen), maar you know what: als ik naar een Spinoza-branded lezing ga, dan ben ik waarschijnlijk sowieso geen domme lul. Idem dito voor het bekijken van de opname ervan op het Teleac themakanaal. Stop met het denigreren van je publiek.

Goed, dit gezegd hebbende: ik wil graag het een en ander vertellen over hoe ik zoal over de dingen denk, en wil daarbij eens goed de diepte in gaan. Natuurlijk is het altijd goed om rekening te houden met je publiek, in de zin van dat het goed is om niet meteen aannemen dat degene tegen wie je praat reeds al je vooronderstellingen onderschrijft, maar afgezien daarvan, in de woorden van Moss van The IT Crowd:

“You’d best put seatbelts on your ears Roy, ‘cause I’m gonna take them for the ride of their lives.”

Transcript: Douglas Rushkoff at Ofcom

Posted in 1 by Steven on 16 december 2008

Douglas Rushkoff is one of my favourite media theorists by far. His computer nerd spin on social engineering and the Gamer Ethic have inspired me greatly; I also like the fact that he’s no stranger to the power of the metaphoric realm; his graphic novel Testament is a great exercise in trying to infer the supersystem we seem to find ourselves in. 

I’ve been posting comments on his blog for quite some time, some of which you can read in hetnieuwenederland.wordpress.com blogposts below. Often times my ‘critique’ (born in fanboyism, I must admit) towards him boils down to: OK, then let’s build this new social currency system with a nice 2.0 toolkit already :-) That, and I think he might be falling for a vintage hippie-mindtrap: idealising the right-brain perspective on things to the cost of the left-brain, instead of actively seeking synergy between the two. I look forward to further discussions on these topics, immensely :-)

For me, making this transcript was a nice exercise in getting my typing freak on, since I would love to start blogging (again), just like I loved talking with ‘tweeps’ from the UK and America in the #leweb backchannel (I am an avid user of twitter.com/kruithoph) By the way, that was a conference where a ‘2.0’ evaluation of money systems was sorely lacking, again. Apart from the wonderful almost-bitchfight that broke out between Paulo Coelho and Orange CEO Didier Lombard: Lombard called Coelho a liar for alledging that free online copies of his books actually improved sales. The beautiful thing was, he started some kind of leverate in which the laws of thermodynamics dictated that the market would work in a certain way.

I’d say yeah, if you believe in a basically entropic universe. The idea of ‘value extraction at the periphery as the basic  method of traditional business structure’ feels very close to this. 

Thanks for some excellent material Douglas. May your booksales soar :-)

Without further adieu, may I present to you a must-read IMHO on the topic of New Media:

Douglas Rushkoff at Ofcom Conference, London, Friday November 21st 2008

or

http://tinyurl.com/rushkoff-ofcom

Kruithoph over Life Game Currency bij Rushkoff

Posted in 1 by Steven on 19 juli 2008

In de discussie die ontstond n.a.v. de speech van Douglas Rushkoff op het Personal Democracy event, waar een interessant gratis downloadbaar boek ‘Rebooting Democracy’ bij is verschenen, heeft @kruithoph het volgende commentaar achtergelaten:

Dudes, it’s about the advent of synergetic social engineering. Which is lovingly backwards compatible to the current systems of finance.

Every big change in history is accompanied by a change in the way money is distributed and perceived. Change that, using all the wonderful web tools we have at our disposal, and you have a blueprint for paranoia transcendence, on a massive scale. Life Game perception, Christ consciousness, the whole enchilada. I want my reborn society to rawk! Physically and Metaphysically.

The current system is left-hemisphere heavy; the new system is broad and in sync between our individual and collective selves. The problems of hyperrational culture is abundantly clear from Curtis’ Century of the Self; there is a hierarchical system of control on top of the irrational. Both could probably flourish much better when we see them as a quantum ‘pump’ that works optimally in tandem, as in Vernon Woolf’s holodynamics: left=rational/linear/literal/masculine, right=intuitive/nonlinear/figurative/feminine.

See also Jill Bolte Taylor’s impressive TED video/Oprah interview, and Alan Watts Prickles & Goo; ‘rationality is walking on one leg’.

It might not be true per se, but the list of interesting features you can list for both hemispheres does make thinking about these things a lot more integrative and useful. Especially when you consider the possibility of a ‘holodynamic’ currency: what if we added a feminine aspect to this obviously hypermasculine money system, and made it work really well. For us and everyone. It might even be fun, effortless: Ingrid Bacci would agree.

Could it be that our pervasive, virtual-reality money system as Douglas described so well in his Arthur Mag column turns out to be a blessing in disguise? If we really play with it, it will offer us it’s *huge* installed user base, and open up its APIs. Then we can party, *all of us* -)

Currency may just be the typical pivot point between philosophy and social engineering, and this too is now becoming a truly distributed phenomenon.

I wanna see if we can get The Netherlands to be a proving ground for something like this. Doug, how is your Huizinga thing coming along? Did you do your thesis on him already? I can’t remember.

Over and out, thank you very much for the collaboration impulse and space -)

Distributed Social Engineering for Fun & Benefit

Posted in 1 by Steven on 22 oktober 2007

In reactie op deze blogpost op frankwatching.nl van Renate Verloop.

Ik herken het dilemma van centralisatie, en ik denk dat het behoorlijk simpel is op te lossen. Wat de NL overheid kan gaan doen is een centrale autoriteit worden op het gebied van decentralisatie.

Zo’n nieuwe rol is vergelijkbaar met het bestuur van een goedlopende hobbyvereniging, waarbij het besturen zelf ook als een gepassioneerde hobby bedreven wordt. We kunnen het leuker én makkelijker met en voor elkaar maken op die manier. Dat kan WEL :-)

Balkenende behoort zelf ook tot ‘de mensen in het land’, is waar het eigenlijk op neerkomt. Zijn besef daarvan zou wel eens een mooie afsluiting kunnen zijn voor een paar eeuwen lang hardnekkige (edoch vaak verborgen) polarisatie tussen de concepten ‘elite’ en ‘massa’. Het vinden van een fundamentele eenheid onder die twee is m.i. uitermate gezellig.

Nederland is het land waar vanzelfsprekend het hele Web 2.0 gebeuren voor het eerst naar een nationale schaal wordt getrokken. Deze rol als prototypisch land voor een nieuwe, synergetisch-participatieve vorm van governance/social engineering is ons op het lijf geschreven, en gaat ons nog een hele hoop lol, troost & business opleveren de komende tijd.

Het Nieuwe Nederland FTW!!! ;-)

What could it mean? – De Vliegende Hollander loopt vast…

Posted in Geen categorie by Steven on 24 juni 2007

Check dit: http://www.nu.nl/news/1127338/10/Sloepen_van_nieuwe_Efteling-attractie_vastgelopen.html

“KAATSHEUVEL – Drie sloepen van de nieuwe Efteling-attractie de Vliegende Hollander zijn zondagavond vastgelopen. De brandweer heeft inmiddels de inzittenden uit een van de bootjes gehaald, meldde een woordvoerder van het attractiepark.
(…) De Vliegende Hollander is een wildwaterbaan in combinatie met een achtbaan. De drie sloepen kwamen in het overdekte deel van de wildwaterbaan tot stilstand. Eén bootje bevond zich op dat moment net in de lift die de sloepen optrekt om de afdaling naar buiten te maken.”

En dan hier een Goro Adachi-style meta-analyse van maken… dat zou goeie blogposts opleveren me dunkt :-)

Jyri Engestrom (schets)

Posted in Geen categorie by Steven on 4 juni 2007

Microblogging: tiny social objects
on the future of participatory media

Cool! hij is een socioloog

Alexa rankings: heeeele hoop participatory media, NYT staat niet meer in de top 100
1. the case for social objects
2. five principles for building services around them
3. my take on the next wave

how do you create a compelling offering/services online?

What makes Myspace tick? Will it fail?
old school social networking:
firefly (killed bij MS), six degrees(killed by 2001 crash), friendster: all these butterflies die beyond their peak
what services can sustain themselves?

criticism on social networks (that die): it’s mostly just a game who has the most number of contacts/friends
-> the site that work are built around social objects, like a date or a job
flickr: photos became social objects
amazon did it to books
focal object of Myspace is music

1. define your object
2. define your verbs (bijv silentselling: elkhuistekoopding)
3. make the objects shareable (emailable permalinks, oftewel wat marktplaats nog steeds upfuckt)
4. turn invitations into gifts
5. charge the publishers, not the spectators: people will pay to publish their taste (like last.fm, or Habbo with the gezellige furniture, tag: freemium)

What will be the Next Big Thing in participatory media?

can anything disrupt blogs?
preconditions for a disruptive innovation:
1. simpler or
2. cheaper or
3. frees from need to go to inconvenient place

how to solve the problem of not having enough time to blog? Jaiku!

“The mass-Starbucksization of Nearly Everything” : social objects ‘to go’

Mobile Monday – Shotcodes

Posted in Geen categorie by Steven on 4 juni 2007

Dennis Hettema praat over Shotcodes, een soort circulaire 48 bits barcode, die je met je telefoon + custom app kunt scannen, decoden naar een soort URL (denk aan de korte code van tinyurl.com) en met WAP naar een server kunt uploaden; die geeft op zijn beurt relevante info terug.

Erg vette shit! Mijn gedachtes erover:
– bizar eigenlijk dat uberhaupt WAP uploading niet vaker gebruikt wordt ipv SMS, veel goedkoper. Dit lijkt een van de core dingen te zijn die ze hebben opgelost; ik denk dan: waarom niet een ergonomische WAP pagina maken die vrijwel exact werkt als een SMS editor? En dan daarmee gewoon bestaande barcodes intiepen, uploaden en relevante data terugkrijgen?
– for that matter, waarom eigenlijk niet uberhaupt SMS functionaliteit in een WAP browser???
– de circulaire shotcodes die ze gebruiken zijn veel mooier dan alle 2D varianten van de concurrentie. Doet me sterk denken ook aan het wiel dat in Peterson tuners zit :-) En het is gewoon een mooie ‘roos’ om te ‘schieten’.
– dit kan gave dingen doen voor p2p social recommendation spul